Đóng

30/03 2023

[Thông báo] Thay đổi/bổ sung điều khoản Siêu thẻ quyền năng

Thay đổi điều khoản Siêu thẻ quyền năng

Hệ thống Trung tâm giáo trí trẻ em Funny Kids thông báo thay đổi/bổ sung điều khoản áp dụng với Siêu thẻ quyền năng

  • Thời gian: Từ ngày 01/04/2023.
  • Đối tượng: Tất cả các Siêu thẻ quyền năng được phát hành và gia hạn từ ngày 01/04/2023.
  • Nội dung thay đổi: Siêu thẻ quyền năng áp dụng cho 01 bé/01 lượt chơi/ngày, không giới hạn về thời gian chơi, tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cuối tuần và các ngày lễ, Tết) trong thời hạn sử dụng của thẻ.
  • Loại thẻ áp dụng: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng.

*Lưu ý: Quy định thay đổi trên không áp dụng cho những Siêu thẻ quyền năng đã được phát hành hay gia hạn trước đó và đang trong thời hạn sử dụng.